Pravila nagradne igre “Zgrabi senzaciju” RS

Član 1 – Naziv i sjedište Organizatora Nagradne igre

Organizator nagradne igre „ZGRABI SENZACIJU” je Sarajevski kiseljak d.d. Kiseljak, podružnica: “REGIONALNI DISTRIBUTIVNI CENTAR BANJA LUKA“ Laktaši , Ul. Glamočani, Ul. Svetosavska bb, ID br. 4236097460033.

Član 2 – Naziv i opis Nagradne igre

Naziv Nagradne igre je „ZGRABI SENZACIJU”. Korisnik po vlastitom izboru sudjeluje u nagradnoj igri na jedan od dva načina:

  1. unosom jedinstvenog koda koji se nalazi ispod promotivnog čepa promotivnog pakiranja pića Sensation u PET pakiranju (0,5l ili 1,5l) na način da ispuni obrazac na internetskoj stranici www.sensationdrink.com/ba/.
  2. unosom broja fiskalnog računa za kupljenu bar jednu bocu pića Sensation u PET (0,5l ili 1,5l) ili staklenom (0,25L) pakiranju koje je sa ili bez promotivnog čepa na način da ispuni obrazac na internetskoj stranici www.sensationdrink.com/ba/. Važeći fiskalni račun s kojim se može sudjelovati je samo onaj koji je izdat u periodu trajanja nagradne igre (16.05. do 15.06.2016.)

Neophodni podaci koji se moraju naznačiti u obrascu su: jedinstveni kod ili broj fiskalnog računa, ime i prezime, adresa prebivališta, entitet prebivališta, e-mail adresa i kontakt broj telefona/mobitela.

Član 3 – Vrijeme i teritorij odvijanja Nagradne igre

Nagradna igra počinje 16.05.2016. godine i završava 15.06.2016. godine, a odvija se na teritoriju Republike Srpske.

Član 4 – Svrha Nagradne igre

Svrha Nagradne igre je promocija brenda SENSATION i unaprijeđenje prodaje proizvoda.

Član 5 – Uslovi za sudjelovanje u Nagradnoj igri

Pravo na sudjelovanje imaju svi državljani BiH sa stalnim prebivalištem u Republici Srpskoj. Svako punoljetno lice koje unese jedinstveni kod koji se nalazi ispod promotivnog čepa promotivnog pakiranja pića Sensation u PET pakiranju (0,5l ili 1,5l) ili broj fiskalnog računa za kupljeno piće Sensation u PET pakiranju (sa ili bez promotivnog čepa) na način da ispuni obrazac na internetskoj stranici www.sensationdrink.com/ba/ sa svim neohodnim podacima, ostvaruje pravo na učešće u nagradnoj igri.
Imalac koda ili fiskalnog računa sa minimalno jednom PET bocom Sensationa, radi prijave učešća u nagradnoj igri dužan je unijeti kod ili broj fiskalnog računa u za to predviđeno polje na web stranici www.sensationdrink.com/ba/ pod nazivom „Zgrabi senzaciju“, odnosno ispuniti obrazac na navedenom web portalu u kojem je neophodno naznačiti slijedeće tačne podatke: jedinstveni kod, ime i prezime, adresa prebivališta, entitet prebivališta, e-mail adresa i kontakt broj telefona/mobitela.
Unošenjem svojih ličnih podataka u za to predviđena polja učesnik je ostvario pravo na učešće u predmentoj nagradnoj igri i njegovi lični podaci sudjelovat će u nagradnom izvlačenju koje će se održati dana 23.06.2016 godine.
Pravo sudjelovanja iz Člana 2 imaju svi građani, osim uposlenika Sarajevskog kiseljaka kao i članova njihovih užih porodica/obitelji.
Sretni dobitnici će biti obavješteni od strane organizatora o nagradi koja im pripada kao i o načinu preuzimanja nagrade.
Sudionik može sudjelovati sa neograničenim brojem prijava, koje su izvršene u skladu sa odredbama ovih Pravila. Svaki kod sa čepa pića Sensation u PET pakiranju (0,5l ili 1,5l) ili broj fiskalnog računa može se iskoristiti samo jednom.
U slučaju da isti kod ili broj fiskalnog računa bude prijavljen više puta uvažiti će se samo prvobitna prijava, odnosno kod koji je prvi unesen na način propisan ovim Pravilima, a ostali će se proglasiti nevažećim.
Ovisno na koji način je izvršio prijavu, učesnik u nagradnoj igri obavezan je čep s otisnutim kodom ili fiskalni račun sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade.
U slučaj osnovane sumnje o prijevarnom postupanju pojedinog Sudionika glede aktiviranja računalnog virusa, buga ili neovlaštene intervencije u računalni sustav Priređivača ili pokušaja oštećenja internetske stranice i ostalih digitalnih i elektroničnih platformi Priređivača ili podataka na njima vezanih za ovu nagradnu igru ili narušavanja pravilnosti ili zakonitosti provedbe ove nagradne igre, Priređivač pridržava pravo isključiti navedenog Sudionika iz daljnjeg natjecanja.
Učešće u nagradnoj igri i prijava na web stranici organizatora je besplatno, tj. isto se ne naplaćuje!

Član 6 – Nagradni fond

Nagradni fond se sastoji od:

Nagrada Vrijednost s PDV-om Količina Ukupno
Potrošačka kartica Raiffeisen banke 1.000,00 KM 3 3.000,00 KM
Dvije povratne avio karte Croatia Airlinesa za neko od međunarodnih letova iz Sarajeva po izboru* 1.534,50 KM 1 1.534,50 KM
iPhone 6s 1.399,00 KM 1 1.399,00 KM
iPad Air 2 929,00 KM 1 929,00 KM
JUSTIN BIEBER Super FAN Package ATLAS** 522,00 KM 1 522,00 KM
Sphero BB8 StarWars Droid 399,00 KM 2 798,00 KM
Beats Solo² On-Ear slušalice 399,00 KM 1 399,00 KM
Suncobran Sensation 40,07 KM 30 1.202,10 KM
Paket čaša Sensation 12,30 KM 30 369,00 KM
USB Sensation 11,50 KM 30 345,00 KM
Six pack Sensation 1,5 L PET 7,80 KM 30 234,00 KM
Ukupni nagradni fond: 10.731,60 KM

* samo za avio prijevoznika Croatia Airlines. Avio karte su povratne u ekonomskom razredu na nekom od svojih međunarodnih letova iz Sarajeva do europskih destinacija(preko Zagreba). Karte je potrebno iskoristiti do 31.12.2016. godine. Dobitnik nagrade je oslobođen plaćanja svih pristojbi.
** Navedeni paket sadrži: 2 karte za koncert Justina Biebera dana 9.11.2016. u Zagrebu za parter/stajanje, ATLAS domaćine na licu mjesta, poseban ATLAS ulaz, Justin Bieber iznenađenje, 10.11. shopping dan u Arena Centru, kupone za shopping u Arena Centru do 30% popust , ARENA CENTAR poklon paket, Justin Bieber službeni after party.

Organizator ne preuzima bilo koji oblik odgovornosti, nitii otklanja bilo kakvu vrstu odštete zbog sudjelovanja u Nagradnoj igri. Organizator također ne preuzima ni bilo kakvu odgovornost za ozljede, bolesti i/ili bilo kakve štete vezano za putovanje. Organizator osim troškova cijene avio karata ne snosi nikakve daljnje troškove vezano za putovanje (primjerice: putno/zdravstveno osiguranje, džeparac, troškove vize i sl.).

Član 7 – Objava pravila Nagradne igre

Ova Pravila će biti objavljena u dnevnim listovima koja izlaze na području održavanja Nagradne igre i to najmanje sedam dana prije početka nagradne igre.
Pravila će također biti objavljena na web stranici www.sensationdrink.com/ba/.
Datum objavljivanja uslovljen je datumom dobijanja odobrenja za organizovanje nagradne igre od strane nadležnih organa.

Član 8 – Izvlačenje dobitnika

Sve propisno ispunjene prijave, odnosno propisano ispunjeni obrasci sa ličnim podacima iz člana 5. ovih Pravila, sudjelovat će u nagradnom izvlačenju koja će se održati dana
– 23.06.2016. godine u sjedištu organizatora, na adresi Kraljice Mira 7, 71250 Kiseljak
Dobitnici će biti izvučeni automatski, slučajnim kompjuterskim odabirom. Izvlačenje će nadgledati tročlana komisija koju imenuje Organizator u smislu odredbe stava 5. ovoga člana.
Odluka Komisije za izvlačenje je konačna i obavezujuća i neće biti dozvoljena daljnja korespondencija.
Pri svakom izvlačenju pored dobitnika, izvlačiti će se i po dva alternativna dobitnika za svaku nagradu.
Nagradna izvlačenja će biti realizirana u prisustvu komisije koja će provjeravati ispravnost izvlačenja, a koja će se sastojati od 3 člana i to:

  • dva predstavnika organizatora (Sarajevski kiseljak d.d.),
  • diplomiranog pravnika.

Organizator ostavlja mogućnost da komisija po potrebi bude proširena sa dodatnim članom, jednim predstavnikom partnerskih firmi u ovoj nagradnoj igri.
Tokom izvlačenja dobitnika nagrade sačinit će se zapisnik koji će sadržavati ime i prezime te adresu dobitnika uz provjeru ispunjenja uslova iz Člana 5.
Svaki učesnik čija prijava ispunjava uslove iz ovog pravilnika, bude izvučena, stiče pravo na jednu nagradu.
Tokom izvlačenja, pored prijava dovoljnih za raspodjelu ukupnog broja nagrada iz člana 6.st.1. pravila, izvući će se i odgovarajući broj rezervnih dobitnika, koji će biti pozvani da preuzmu nagradu pod uslovima iz člana 9.st.3. pravila.

Član 9 – Objava imena dobitnika i preuzimanje nagrada

Svi sretni dobitnici nagrada biti će kontaktirani od strane organizatora putem kontakt podataka učesnika koji su stavljeni na uvid organizatoru u smislu odredbe člana 5. Ovih pravila.
Nagrada će biti uručena samo ako dobitnik ima pravo da sudjeluje i ako u potpunosti prihvaća ova Pravila. Ako izvučeni dobitnik nema pravo na učešće, onda se obavještava alternativni dobitnik.
Organizator će spisak dobitnika objaviti u roku od 7 dana nakon nagradnog izvlačenja na web stranici www.sensationdrink.com/ba/.
Sretni dobitnici dužni su preuzeti nagradu u roku od 30 dana počev od dana objave liste dobitnika, odnosno neposrednog obavještavanja dobitnika zavisno šta je od toga ranije.
Sretni dobitnicu su dužni nagrade u roku iz predhodnog stava preuzeti lično u sjedištu organizatora.
U slučaju da dobitnik u roku iz predhodnog stava ne preuzme nagradu ili se ista ne bude mogla dostaviti na način opisan u prethodnom stavu, ista će biti dodjeljena/dodjeljene prvom, odnosno svakom slijedećem rezervnom dobitniku.
Organizator ne snosi putne troškove niti druge troškove povezane s preuzimanjem nagrada. Sve obveze Organizatora prema dobitniku nagrade prestaju trenutkom preuzimanja nagrade od strane dobitnika.

Član 10 – Obaveze dobitnika

Sudjelovanjem u ovoj Nagradnoj igri učesnici u cjelosti prihvataju gore navedena pravila.
Sretni dobitnici nemaju pravo prenositi nagradu na treća lica. Dobitnici svih nagrada nemaju pravo tražiti zamjenu nagrade za neku drugu vrstu nagrade, a naročito ne isplatu novčane protuvrijednosti osvojene nagrade.
Dobitnici nagrada pružit će sve informacije i dokumente potrebne da bi se mogla primijeniti Pravila i ostali odgovarajući zakoni.
Ako je dobitnik nagrade maloljetna osoba ili osoba ograničenih sposobnosti, podobna je da primi nagradu samo uz odobrenje roditelja ili zakonskog staratelja. U tom slučaju roditelj ili zakonski staratelj mora predati potrebne dokumente, uključujući izjavu o pravu na učešće, izjavu o oslobađanju od odgovornosti, izjavu o ustupanju prava na javno objavljivanje te izjavu o prihvaćanju nagrade.
Učešćem u nagradnoj igri, učesnik pristaje da bude kontaktiran od strane organizatora u cilju informisanja i dogovaranja oko preuzimanja nagrade.
Učešćem u nagradnoj igri, učesnik pristaje da, u slučaju osvajanja neke od nagrada, njegovo ime i prezime, koje će saopštiti i dokumentirati organizatoru, kao i fotografija sa uručenja nagrade budu objavljeni na web stranici www.sensationdrink.com/ba/, te u ostalim printanim i/ili elektronskim medijima po odluci organizatora.
Dobitnik nagrade je dužan dati sve potrebne informacije, kontakt osobi Organizatora nagradne igre.
Učesnici mogu biti pozvani da sudjeluju u javnim događajima. Učesnici i pobjednici u nagradnoj igri prihvaćaju uvjet da imena pobjednika, mogu biti korištena i objavljivana od strane Organizatora i njegovih pridruženih agencija i partnera koji direktno sudjeluju u nagradnoj igri.
Svi učesnici, mogu sudjelovati neograničen broj puta u nagradnoj igri odnosno učesnici mogu slati neograničen broj kodova i brojeva fiskalnih računa, pod uvjetom da su svi poslani kodovi i brojevi fiskalnih računa u skladu sa ovim Pravilima.
Shodno odredbi člana 107.st.1. , a u vezi sa odredbom člana 106.st.1. Zakona o igrama na sreću RS (Sl.glasnik RS br. 111/12) sretni dobitnik je dužan platiti porez na dobitak od nagradnih igara.
Shodno predhodnom stavu ,sretni dobitnik je dužan prilikom preuzimanja nagrade predati organizatoru dokaz o uplati porezu na dobitak od nagradne igre obračunatog na dio tržišne vrijednosti nagrade koja prelazi vrijednost od 1.000,00 KM.

Član 11 – Prava Organizatora

Sve dobitne prijave će biti provjerene prema diskrecionom pravu Organizatora i biti će poništene i odbačene ukoliko nisu dostavljene odobrenim propisanim putem. Organizator neće odgovarati za prijave koje su zakasnile ili prijave koje ne ispunjavaju uslove Nagradne igre iz člana 5.
Sve prijave za učešće koje se u smislu odredbe člana 5. ovog Pravilnika dostave organizatoru do 15.06.2016. godine u 23:59:59, sudjeluju u nagradnoj igri, te za pošiljaoca u skladu sa ovim pravilima ostvaruju pravo na učešće u nagradnoj igri.
Organizator neće uzeti u razmatranje eventualno pristigle „kodove“ i „brojeve fiskalnih računa“ nakon gore navedenog roka.

Član 12 – Mogućnost otkazivanja Nagradne igre

Organizator Nagradne igre zadržava pravo odgode ili prekida iste u slučaju nepredviđenih okolnosti u vrijeme odvijanja Nagradne igre, te u slučaju više sile.

Član 13 – Nadležnost suda

U slučaju spora, nadležan je Osnovni sud u Banjoj Luci.